Training Bewustwording, heling en meditatie

Leven van binnenuit is contact hebben met wie je werkelijk bent en in verbinding met het grotere geheel. Hoe je dit gegeven in de praktijk vormgeeft, leer je tijdens de training Bewustwording, heling en meditatie. De zeven bijeenkomsten bieden een dieper inzicht in de essentie van het bestaan. Zo gaan we bijvoorbeeld uitgebreid in op levensvragen als:
• Wat is de zin van mijn bestaan?
• Waarom keren bepaalde patronen in mijn leven telkens terug?
• Waarom is er ziekte, pijn en lijden

De training is bedoeld voor mensen die het leven willen snappen en willen doorgronden om er zodoende meer grip op te krijgen. Als je te maken krijgt met ziekte, pijn of lijden moet je daar mee leren omgaan. De training leert je anders naar zulke belemmeringen kijken en dat schept nieuwe mogelijkheden. Ziekte, pijn en lijden kunnen ook juist zin aan je leven geven en je leven uiteindelijk verrijken.

Voor wie?
Deze training is voor iedereen die:
• streeft naar persoonlijke groei,
• het leven wil leren begrijpen,
• last heeft van pijn (emotioneel of fysiek),
• last heeft van onrust,
• zich van binnen leeg voelt of onvervuld,
• niet in het hier en nu leeft of moeite heeft om het hier en nu te accepteren.

Aan meedoen zijn twee voorwaarden verbonden:
• Je moet aan jezelf willen werken, bewust willen worden en bereid zijn om je eigen verantwoordelijkheden te dragen.
• Je moet enige ervaring hebben met meditatie: je kunt je concentratie vasthouden en je kent de beleving ‘in je lichaam zijn’.

Over de training
De training bestaat uit zeven workshops die elkaar qua thema opvolgen. Je schrijft je in voor de hele training. De eerste workshop is een kennismaking, daarna kun je beslissen of je de training in zijn geheel wilt volgen.

 

Workshop 1
Onderwerpen: wie ben ik? wat is bewust worden? de vier niveaus van bestaan
Over wat pijn voor mij betekent en een helende meditatie

Workshop 2
Onderwerpen: affirmaties, grenzen aangeven, keuzes maken en kosmische wetten.
Over wat ziek zijn voor mij betekent en een helende meditatie

Workshop 3
Onderwerpen: overlevingsstrategieën, over de weg om diep met mijzelf in contact te zijn, hoe ik met mezelf communiceer, over de voelende mens en de emotionele mens.
Over het onderscheid tussen gezond zijn en mij gezond voelen en een helende meditatie.

Workshop 4
Onderwerpen: het spiegelproces, kosmisch bewustzijn, wereldse wetten en kosmische wetten.
Over wat de Nieuwe Tijdsgedachte is over het leven, ziek zijn. Over welzijn, wat een mens is, het doel in het leven, wat het leven is en een helende meditatie.

Workshop 5
Onderwerpen: onvoorwaardelijke liefde, van mezelf houden en eenheidsbewustzijn.
Over wat de Nieuwe Tijdsgedachte is over het nut van ziek zijn, van levenslessen, de taal van ziek zijn en omgaan met mezelf en een helende meditatie.

Workshop 6
Onderwerpen: hoe werken de vier aspecten van ons bestaan op elkaar in en beïnvloeden ze ons leven, over het integreren van onze spirituele en menselijke aspecten.
Over contact met onze innerlijke gids en we stellen ons opnieuw diepgaand de vraag ‘wie ben ik?’ en een helende meditatie

Workshop 7
Onderwerpen: vergeven, van erkennen, toelaten en accepteren van onze gevoelens naar loslaten.
Over heelwording op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau en integratie van alle aspecten en een helende meditatie.