Over Marianne

Ik ben in 1954 in Breda geboren, ben getrouwd en moeder van drie kinderen, samen hebben wij negen kleinkinderen. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mensen. Waarom doen ze zoals ze doen? Waarom zijn ze zoals ze zijn? Als kind hielden deze vragen me al bezig. Mijn studie fysiotherapie deed me het menselijke lichaam begrijpen. In 1978 maakte ik kennis met de haptonomie en startte in 1979 de opleiding haptonomie. Deze leer van de tast, het gevoel en gevoelsleven boeit me nog altijd intens. Het biedt mogelijkheden om via de aanraking in balans te leven met wie we werkelijk zijn.

Na de geboorte van mijn eerste kind begon ik aan de opleiding haptonomische zwangerschapsbegeleiding, die ik afrondde in 1984. Het samen voorbereiden op het krijgen van een kind en het samen gevoelsmatig beleven van zwangerschap en geboorte is een belangrijke pijler van mijn praktijk

Sinds 1996 ben ik een geregistreerde en erkende haptotherapeut en draag ik mijn begeleidende werk actief uit in de praktijk. Gedurende mijn leven kwam ik steeds vaker in contact met de niet-zintuiglijke wereld. Ik ging op zoek naar de zin van het bestaan, naar alles wat de ziel beroert. Nascholingen zorgden ervoor dat de energetische wereld zich steeds meer ontvouwde. Dat bewuste contact met de universele levensenergie en het spirituele aspect van ons bestaan deed meer deuren open dan ik ooit voor mogelijk hield. Ik besef steeds meer dat de mogelijkheden onbegrensd zijn en ik leer de betekenis van ons mens zijn steeds beter te begrijpen.

In 2002 startte ik met de ontwikkeling van verschillende cursussen, workshops en ook een verdiepende training. Onder de Button Cursussen en Training vind je meer informatie. Grondslag voor dit cursusaanbod is mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een voortdurende zoektocht naar de zin van het bestaan, naar waar het werkelijk om gaat in het leven, ook om het leven te begrijpen op het niveau van de ziel.

Sinds 2014 bied ik ook een ouder- en kindbegeleiding in de leeftijd van 0 tot 1 jaar aan. Dit is een zinvol vervolg op de zwangerschapsbegeleiding, maar kan ook zonder de voorafgaande zwangerschapsbegeleiding plaats vinden. Zeker als er een lastige start is (geweest) en de periode van aan elkaar wennen niet zo vanzelfsprekend verloopt.

Ik voel me gezegend dat ik in staat ben om mijn verworvenheden uit te dragen. Dit doe ik dan ook met hart en ziel.

Ik ben tegenwoordig ook te volgen op Facebook onder: Haptotherapie, Zwangerschapsbegeleiding en Energetische therapie