Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie die gaat over voelen en gevoelens en alles wat daarin geblokkeerd is en niet stroomt. Als wij goed functioneren is voelen en denken in balans.
Als voelen en denken (weer) met elkaar in balans komen, kun je beter omgaan met jezelf, pijn of problemen.

Haptotherapie leert je terug gaan naar je eigen gevoel. Je ontdekt hoe je functioneert van binnen.
Hierdoor krijg je zicht op wie je werkelijk bent en op wat je bezielt.
Het gaat om het bewust worden van je gevoelens. Soms staan we zover van ons gevoel af dat we niet meer weten wat we willen, wie we zijn en waar we staan in het leven…

Soms is er wat mis (geweest) in de ontwikkeling van je gevoelsleven. Soms zijn er ingrijpende dingen gebeurd die een diepe indruk hebben achter gelaten en ook nog gevolgen kunnen hebben in het heden.
Soms zijn er mede daardoor ook fysieke vertalingen ontstaan, zoals fibromyalgie, hyperventilatie, spanningsgerelateerde klachten of is er algemeen onbehagen.
Ook bij zingevingsvragen en als je moet leren leven met verlies kan haptotherapie zeer helend zijn…


De grote kracht van haptotherapie is dat je voelbaar kunt maken wat er speelt.

Daardoor ontstaat helderheid in het systeem en kunnen klachten verminderen of verdwijnen.

 

Het gaat om het vinden van de balans tussen gevoel en verstand, het evenwicht tussen wie je bent en wat je doet.
Haptotherapie maakt voelbaar waar en op welk moment je blokkeert of jezelf terughoudt, maakt herkenbaar waar je tegen jezelf aanloopt, maakt herkenbaar waar het probleem of de onvrede vandaan komt.

Hierdoor krijg je de grip op je eigen leven weer terug en kan je weer verantwoording dragen voor je eigen keuzes.
Haptotherapie geeft steun bij het opbouwen van een (basis)gevoel van veiligheid, vertrouwen en zelfvertrouwen.
Door haptotherapie ga je jezelf weer ervaren, emotioneel beleven en verwerken en het verleden integreren in het heden. Je veerkracht zal hierdoor toenemen en je komt sterker en vitaler in het leven te staan.

Haptotherapie gaat ook over relaties tussen mensen. Hoe (zorgvuldig) gaan wij met elkaar om en hoe (zorgvuldig) ga ik met mezelf om. En wat betekent dat voor mij…
In contact met anderen gaat het om de gevoelsmatige wisselwerking met elkaar.
Haptotherapie maakt je bewust hoe je met jezelf omgaat in contact met anderen.

Je leert dat je kunt kiezen om jezelf open te stellen in het contact of dat je jezelf er juist uit terugtrekt. Je ervaart ook je eigen verantwoordelijkheid hierin. Hoe wil ik mij voelen…
Door dit inzicht leer je herkennen wat nodig is om weer in de verbinding te komen, zodat je voelt dat je contact hebt met jezelf èn met de ander. En wat dat doet met je eigen gevoel van welbevinden; kwetsbaar of in je kracht zijn.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel: 06 51 31 79 34

Ik ben tegenwoordig ook te volgen op Facebook onder: Haptotherapie, Zwangerschapsbegeleiding en Energetische therapie