Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van de tast(zin)en daaruit voortvloeiend het gevoel en gevoelsleven.
Haptonomie beoogt het bevorderen van levensgeluk.
Het wordt ook de leer van de affectiviteit genoemd.

Haptonomie gaat over raken, aanraken en geraakt worden, over voelen en gevoelens.
Voelen gebeurt via de tastzin. Ons eerste en grootste zintuig is de huid.
De tastzin komt al tot ontwikkeling vóór de geboorte, in de 16e week van de zwangerschap.
Een voelend vermogen dat zich vanaf dat moment ontwikkelt.

Via de aanraking kunnen wij weer in contact komen met onze oorspronkelijke gevoelens.
Hoe wij ons beleven is hoe wij ons voelen.
Hoe wij onszelf beleven is de basis van alle denken en voelen.

Frans Veldman (1921 – 2010) is de grondlegger van de haptonomie.
De haptonomie is ontstaan vanuit de schok van de zeer extreme en uitzonderlijke omstandigheden van de tweede wereldoorlog, waarvan hij getuige was. Door wat hij gezien heeft aan confrontaties tussen mensen onderling ging hij beseffen hoe belangrijk de rol van het gevoelsleven en de onderlinge affectiviteit tussen mensen is. Dat besef heeft hem nooit meer los gelaten. Als fysiotherapeut ontwikkelde hij aanvankelijk de psycho-tactiele therapie, die vanaf de jaren ’60 haptonomie werd genoemd.

Hapsis betekent tast, nomos is wetenschap.
Begin jaren ‘80  heeft hij zich in Frankrijk gevestigd om daar zijn onderzoek en levenswerk te verdiepen en voltooien. Zowel in Nederland als in Frankrijk heeft hij veel mensen opgeleid.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel: 06 51 31 79 24

Ik ben tegenwoordig ook te volgen op Facebook onder: Haptotherapie, Zwangerschapsbegeleiding en Energetische therapie