Energetische Therapie

Energetische therapie ligt voor mij in het verlengde van haptotherapie, het is een meerwaarde. Het is een verworven bekwaamheid die ik kan omschrijven als het voelen achter het voelen; een empathisch vermogen dat zich verder heeft ontwikkeld. Energetische therapie is voor mij niet echt te onderscheiden van haptotherapie, het loopt vanzelfsprekend in elkaar over.
Als ik mij meer ‘energetisch’ afstem is dat een afstemming op het contact met zijn mogelijkheden van de niet-zintuiglijke wereld, met de universele levensenergie èn de voeling met het spirituele aspect van ons bestaan.
Het spirituele aspect van ons bestaan is voor mij de verbinding van onze ziel (wie wij werkelijk zijn) met alles wat leeft en is.
Het spirituele aspect van ons bestaan is onlosmakelijk verbonden met àlle aspecten van ons bestaan.

Wij functioneren op vier niveaus:
Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel en alle vier de niveaus zijn even belangrijk. Wanneer er sprake is van een blokkade of onevenwichtigheid op het emotionele, mentale of spirituele niveau, openbaart zich dat uiteindelijk in fysieke klachten.
De vier niveaus staan in nauw contact met elkaar en werken doorlopend op elkaar in, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust!
Wanneer je iets oplost op het ene niveau, heeft dat direct invloed op de andere drie niveaus.

Ik richt mij juist op àl deze vier levensaspecten. En omdat op deze manier kijken niet zuiver haptotherapeutisch is en net iets verder gaat, noem ik deze manier van kijken (en behandelen) ‘energetisch’. Maar het is juist deze spirituele invalshoek die grote effecten heeft op zowel ons fysieke, als emotionele, als ons mentale welbevinden. We voelen ons weer ‘goed in het vel’.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel: 06 51 31 79 34

Ik ben tegenwoordig ook te volgen op Facebook onder: Haptotherapie, Zwangerschapsbegeleiding en Energetische therapie